fbpx

Exempel på besiktningsutlåtande

Exempel på
besiktnings-
utlåtande

Efter att besiktningsmannen gjort sin okulära besiktning och haft en genomgång med dig som kund är det dags att skriva besiktningsutlåtandet. Utlåtandet sammanfattar det som besiktningsmannen observerat, antecknat och tagit del av vid besiktningen. 


Ett besiktningsutlåtande upprättas i form av en skriftlig rapport efter en standardiserad SBR-mall, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.


I utlåtandet kan besiktningsmannen föreslå en fortsatt teknisk utredning (FTU) avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan i de flesta fall beställas separat hos besiktningsmannen eller hos lämplig fackman. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen. 


Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.

Efter att besiktningsmannen är färdig med sitt utlåtande kommer det att skickas till dig.


Utlåtandet utfärdas antingen för säljare eller för köpare, beroende av vem som är uppdragsgivaren. Ska du köpa ett hus som är besiktigat av mig på uppdrag av säljaren bör du kontakta mig för en köpargenomgång där vi tillsammans går igenom besiktningsprotokollet och gör en överskrivning av besiktningsutlåtandet till dig som köpare av juridiska skäl.  

Här nedan följer två exempel på hur utlåtanden kan se ut. 


Överlåtelsebesiktning Lund Malmö Ystad
Exempel på besiktningsutlåtande villa 2008
Exempel på besiktningsutlåtande villa 1966

Tveka inte att kontakta mig om
du har några frågor eller vill boka din
nästa överlåtelsebesiktning.

Jag finns här för dig genom att 
hjälpa dig att göra ett tryggt husköp
och ger dig  gärna goda råd.

Varma hälsningar
Calle

073 – 80 60 330