fbpx
Hittat ditt drömhus?
Låt mig bekräfta det!

Överlåtelsebesiktning Skåne

Överlåtelse-
besiktning
Skåne

Överlåtelsebesiktning i Skåne för dig som planerar att köpa eller sälja en bostad.

Jag heter Carl och är en engagerad byggingenjör som brinner för att besiktiga hus och hjälpa mina kunder. 

Jag besiktigar villor, hus, fritidshus och lägenheter. 

Självklart är jag SBR godkänd besiktningsman för din trygghet. 

Läs nedan för information om överlåtelsebesiktning och passa på att titta på videoklippen om hur en besiktning går till.
Du är också välkommen att ta del av bra fakta inför ett husköp samt ladda ner min checklista till nästa visning. 
Titta in i kunskapsbanken.

 

Överlåtelsebesiktning Malmö

Carl Andersson

Av SBR godkänd besiktningsman
för överlåtelsebesiktning.
073 - 80 60 330
carl.andersson@cacsweden.com

SBR-godkänd överlåtelsebesiktning med full ansvarsförsäkring

Grundlig och säker genomgång av huset

Lättläst och tydligt besiktningsutlåtande inom 24 timmar

SBR-godkänd överlåtelsebesiktning med full ansvarsförsäkring

Säker och grundlig genomgång av huset

Lättläst och tydligt besiktningsutlåtande inom 24 timmar

Boka din besiktning idag för en tryggare husaffär!

Boka din besiktning idag för en trygggare husaffär!

Fyll i formuläret nedan eller ring för bokning och goda råd inför ditt husköp på telefonnummer:

073 – 80 60 330

Spela videoklipp

Planer på att köpa eller sälja ett hus?

 

Att köpa ett hus är för de flesta en av de största händelserna i livet. Om du själv inte har en djupare kunskap om hus kan det vara väl värt att anlita en oberoende besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning. Genom att anlita en utbildad, testad och SBR-ansluten besiktningsman som besiktigar huset före köpet uppfyller du som köpare också delar av din lagstadgade* undersökningsplikt. 

Även du som säljare har stor nytta av en överlåtelsebesiktning. Du som säljare har ansvar för dolda fel i 10 år efter försäljningen men väljer du att besiktiga med en SBR-ansluten besiktningsman går det köpa en dolda-felförsäkring genom SBR.

 

Att göra en grundlig besiktning av byggnaden innan en försäljning är en säkerhet både för dig som säljer och för dig som köper. Fel som upptäcks efter husförsäljningen kan få långsiktiga konsekvenser för båda parter och kan bli kostsamma. En överlåtelsebesiktning kan beställas av antingen du som ska köpa ett hus eller av dig som ska sälja ett hus.

*Jordabalken kap 4 §19

Överlåtelsebesiktning Trelleborg

Tryggt husköp med godkänd SBR-besiktningsman

Gratis av- och ombokning upp till 48 timmar innan

Besiktning utförs även på kvällar och helger 

Fast pris inom hela Skåne + milersättning. 
Kontakta mig för prisförslag. 

– Inga dolda avgifter.

– Fuktmätning finns att beställa som tillval.

– Besiktigar villor, hus, fritidshus och lägenheter. 

För mer information om besiktningen och tidbokning, varmt välkommen att kontakta mig.
/Calle 

 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar jag dig.

Kundutlåtanden

Daniel Karlsson

Vi anlitar CAC och är nöjda med samarbetet. Vill ni ha en pålitlig och noggrann ingenjör kan jag rekommendera Carl på CAC”

Daniel Karlsson, teknisk förvaltare på Kungsleden AB

Kungsleden
Spela videoklipp

Besiktningspaket

Storsäljaren:
SBR Överlåtelsebesiktning - Grundlig

SBR besiktning

Omsorgsfull okulär besiktning enligt SBR:s välkända arbetsmodell.

 

SBR Besiktningsman med full ansvarsförsäkring.

 

Sammanställning av säljarens lämnade uppgifter och handlingar.

 

Besiktning av husets alla invändiga och utvändiga delar såsom tak, ytor, fasader, bostadsrum, kök med mera.

 

Noggrann våtrumskontroll.

 

Även åtkomliga utrymmen så som krypgrund, kallvind, sidovind, plintgrund med mera undersöks noggrant och antecknas i protokollet.

 

Riskanalys med utförlig beskrivning från besiktningsmannen kring områden där risk för skador misstänks kunna föreligga.

 

Allt sammanfattat i ett tydligt besiktningsutlåtande med förtydligande bilder.

 

Besiktningsutlåtande på mailen inom 24 timmar. 

 

(Okulär besiktning = alla synliga ytor och utrymmen, utan några förstörande ingrepp i huset.)

SBR Överlåtelsebesiktning Grundlig + fuktmätning av riskkonstruktion

Husbesiktning Malmö fuktmätning besiktningsman

 Utökad besiktning med alla delar i ”Grundlig” samt;

 

 Kontroll av riskkonstruktioner genom bland annat provhålstagning och fuktmätning.

Kontrollen görs exempelvis i vissa utreglade väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrunder, kallvindar och i yttertak. 
Observera att ingrepp i husets konstruktion kräver fastighetsägarens tillåtelse. Riskkonstruktioner är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sig få problem oftare än andra likvärdiga konstruktioner.

 

 Fuktindikering av våtrum* med plastmatta/våtrumstapet  om kvalitetsdokument/ våtrumsintyg saknas.

 

*Se varför nedanför.

*Fuktindikering av kaklade våtrum – varning för felaktiga försäljningsargument.

Jag som ingenjör arbetar etiskt, följer SBR:s fastställda besiktningsmodell och utgår från den forskning som tagits fram. Av den anledningen erbjuder C.A.C inte fuktindikering i kaklade våtrum då detta inte är vetenskapligt underbyggt. Fastighetsmäklarförbundet, FMF, har gått ut med att fuktindikering i våtrum ofta ger kunder en falsk trygghet vid husaffärer och att metoden är oprecis. Klicka på läs mer för att förstå vad du ska se upp med.

Fuktindikering är en induktivmätning genom magnetfält, dvs ingen fysisk mätning av underlaget. 

Fuktindikering går att utföra mot tex källarmurar, betongplattor eller i våtrum med plastmatta/våtrumstapet. 

 

En fuktindikering går däremot inte att utföra i kaklade våtrum, detta eftersom vatten från bad och dusch tar ca 6 månader att torka ut bakom kakelskivorna. Således kommer förhöjda fukthalter alltid att indikeras i ett våtrum som används normalt, se rapport från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011 (länk). 

 

Utförs en fuktindikering i kaklade våtrum riskerar dessutom köparen att inte kunna hävda ett dolt fel. Fastighetsmäklarförbundet (länk) har gått ut med att fuktindikering i våtrum ofta ger kunder en falsk trygghet vid husaffärer och säger därför att en fuktindikation inte ska likställas en fuktmätning. 

En fuktindikering är ett grovt verktyg som ger oprecisa svar och kan både missa ett läckage i våtrum eller indikera att läckage finns när det inte gör det (länk).

 

En fuktmätning däremot utförs genom ett fysiskt ingrepp i byggnaden vid misstanke om fuktskada eller i kända riskkonstruktioner. Fuktmätning av konstruktioner går att beställa som tillvalstjänst.

Missa inte youtube-kanalen med fler spännande videos och instagramkontot!

Husbesiktning i Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Eslöv, Staffanstorp, Österlen, Landskrona och hela Skåne!

Överlåtelsebesiktning tak

Vad är en överlåtelsebesiktning?
En överlåtelsebesiktning är en grundlig och noggrann konstruktionsteknisk undersökning av en byggnad och marken i närheten som kan ha teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klargöra en fastighets fysiska skick och status i samband med en försäljning (en överföring av fastigheten).

Varför bör ett hus besiktigas?
Det första som ska nämnas är att en överlåtelsebesiktning inte är ett krav att göra, men eftersom att den skapar en stor trygghet för både köparen och säljaren väljer de flesta att köpa en överlåtelsebesiktning. Att samla in information om byggnadens tekniska skick är i första hand ett sätt för köparen att se till att han är nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikten som köparen har enligt Jordabalken, kapitel 4, avsnitt 19.
Överlåtelsebesiktningen minskar således risken för framtida tvister mellan köpare och säljare.

Hur genomförs en överlåtelsebesiktning? 

En överlåtelsebesiktning utförs alltid av en godkänd besikningsman. Till att börja med går vi tillsammans igenom dokumentation av fastigheten som fastighetsägaren redovisar samt ställer kompletterande frågor till säljaren.

 

En okulär besiktning utförs sedan enligt SBR-modellen, vilket innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som finns tillgängliga. Besiktningen omfattar byggnadens alla rum, källare, vind, balkong, sammanbyggt garage och tak. Fasader och mark runt huset kontrolleras också. I de fall det är möjligt kontrolleras också grunden. 

 

Besiktningmannen för alltid noggranna anteckningar om sina observationer. Den avgörande faktorn för besiktningen är det visuella intrycket. Detta innebär att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

Besiktningmannen bedömer också om det finns en betydande risk att fastigheten kan ha betydande brister som inte syntes under okulärinspektionen och eventuella risker beskrivs tydligt i en riskanalys .

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå
en sk. FTU – Fortsatt Teknisk Utredning, avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Varför är det viktigt att besiktningsmannen är ansluten till SBR?
När du anlitar en besiktningsman vill du veta att han har rätt utbildning och försäkring för att besiktiga ditt hus. Att anlita en besiktningsman som är utbildad, testad och godkänd av SBR är lika naturligt som att välja en rörmokare som är medlem i ”Säker Vatten” eller en våtrumsentreprenör som är godkänd att utfärda certifikat för våtrum.

Branschorganisationerna inom byggbranschen har framkommit som en reaktion både från byggbranschen själva, försäkringsbolagen och inte minst kunderna som har begärt att det ska finnas ett bra sätt att hitta företag som håller hög kvalitet och har en kompetens som det går att lita på. 

Att vara besiktningsman via SBR är ett bevis på att besiktningsmannen har rätt byggteknisk kompetens och är ansluten till de nätverk där fortbildning fortlöpande sker inom nya problemområden.

Det räcker inte att besiktningsmannen hävdar att hen har gjort många överlåtelsebesiktningar eller är medlem i SBR. Endast ett medlemskap i SBR är inte likvärdigt med att vara godkänd besiktningsman i SBR.

Besiktningsmannen ska alltså ha den skyddade titeln
”Av SBR godkänd besiktningsman”.
Då vet du att du får rätt besiktning. 

Vad innebär godkänd ”Besiktningsman SBR”?

Det är ett stort ansvar som vilar på besiktningmannen när den besiktigar ett hus. SBR:s utbildningar och krav på besiktningmännen är speciellt framtagna och väl anpassade för vad uppdraget med överlåtelsebesiktning går ut på. 

Eftersom besiktningmannen är medlem i SBR:s grupp för överlåtelsebesiktning får den ständigt information om olika händelser och erfarenheter som inträffar i branschen och hålls därför genom sitt nätverk ständigt uppdaterad på det senaste att se upp med. Besiktningmannen har också ett internt SBR-nätverk av specialister som finns i hela Sverige att vända sig till i svåra fall.

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydlig struktur och process som används av SBR:s besiktningsmän garanterar kvaliteten på besiktningen och besiktningsutlåtandet.

Varannat år deltar också SBR:s besiktningsmän i ett tvådagarseminarium för erfarenhetsutbyte.

 

SBR:s besiktningsmän har också en specialanpassad ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning.

Besiktning tak

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har en omedelbar anslutning till byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Anläggningar som el, värme, vatten, sanitet, apparater, ventilation, skorsten eller eldstäder ingår inte heller. Dessutom ingår inte undersökningar som kräver ingripande i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår. 

Om besiktningsmannen ser något som ser uppenbart farligt eller felaktigt ut skrivs naturligtvis en kommentar om detta, men observera att detta inte ingår i besiktningen och att flera av ovanstående områden kräver särskilda kunskaper av experter inom varje område, t.ex. skorstenfejare, elektriker eller VVS-tekniker.

Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning? 
Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska genomföras eller besiktningsmannens yrkeskompetens, det gäller därför att se upp. Det finns många som utför överlåtelsebesiktningar utan att ha godkänts av SBR eller att ha den dokumenterade utbildningen och kompetensen som krävs för ett sådant godkännande.
Om du vill vara säker på att besiktningen utförs av en SBR-godkänd besiktningman ska besiktningsmannen ha den skyddade yrkestiteln ”Av SBR godkänd besiktningsman”. Detta innebär att besiktningen utförs i enlighet med en besiktningsmodell som upprättats av SBR.
För att godkännas av SBR måste besiktningsmannen också vara byggingenjör eller motsvarande och ha genomgått SBRs specialutbildning för besiktningsarbete.  

 

Vad händer om huset inte uppfyller förväntningarna?

När köparen får besiktningsutlåtandet kan köparen bestämma sig för att antingen köpa huset på de villkor som säljaren kräver, avstå från köpet, be om att få en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en sänkning av priset eller be om att få genomföra ytterligare djupare undersökningar.  

Slutligen ska du få fem bra tips inför ett husköp eller försäljning, direkt från mig. 

Glöm inte följande:

 

  1. Se till att besiktningsmannen är en godkänd besiktningsman av SBR. Detta ska tydligt framgå.
  2. Innan du skriver ett besiktningsavtal, fråga vad som ingår i besiktningen och vad som inte ingår. Det är viktigt att du vet vad som ingår. Som köpare kan det ibland vara klokt, särskilt om det är ett äldre hus, att se över husets elektriska system och eldstäder. Förutom din överlåtelsebesiktning av byggnaden kan det därför vara en bra idé att anlita en skorstensfejare (sotare) för att besiktiga skorstenen och låta en kvalificerad elektriker kontrollera att elen är professionellt installerad.
  3. Besiktningen bör i allmänhet göras innan du tecknar kontraktet. Om det inte finns någon tid måste du se till att det finns en klausul i avtalet som godkänner att besiktningen görs efteråt – så att du har rätt att avbryta köpet i händelse av invändningar.
  4. I kunskapsbanken finns en checklista över saker som är bra att kontrollera under en husvisning eller fråga mäklaren om. Checklistan hittar du här .
  5. Du har stor nytta av att gå bredvid besiktningsmannen under själva besiktningen. Du lär känna ditt framtida hem och kan notera dess styrkor och svagheter. Lägg också märke till vad som undersöks extra noggrant och du kommer får en god inblick i vad du själv behöver att hålla reda på i framtiden. Besiktningen genomförs för dig som kund, så ta därför chansen att ställa många frågor så att du förstår vad som undersöks och vad som är viktigt för ditt hus.
  6.  

Tveka inte att kontakta mig om
du har några frågor eller vill boka din
nästa överlåtelsebesiktning.

Jag finns här för dig genom att 
hjälpa dig att göra ett tryggt husköp
och ger dig  gärna goda råd.

 

Varma hälsningar
Calle

073 – 80 60 330