Överlåtelsebesiktning Skåne

Överlåtelsebesiktning Skåne

Överlåtelsebesiktning Skåne

Carl Andersson

Carl Andersson

Av SBR* godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Notering: Behörighet ej aktiv ännu.

Carl Andersson

Carl Andersson

Av SBR* godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Notering: Behörighet ej aktiv ännu.

Köpa ditt drömhus? Eller sälja?

Köpa ditt drömhus?
Eller sälja?

Överför inspektion i Skåne och Kronobergs län för dig som planerar att köpa ett hus eller för dig som ska sälja ditt hus. CAC inspekterar villor, hus, fritidshus och lägenheter. 

Utförs alltid av en SBR-godkänd * inspektör för din största säkerhet. 

Obs: Service och godkännande är inte aktiva än. CAC planerar att lansera tjänsten i höst med alla SBR-godkännanden redo i november. 

SBR logga

*Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

SBR-godkänd överlåtelsebesiktning med full ansvarsförsäkring
Tjänsten lanseras november 2020, ej aktiv behörighet nu.

Säker och grundlig genomgång av huset

Lätt last och tydligt inspektionsprotokoll inom 24 timmar

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelse-
besiktning

Planerar att köpa eller sälja ett hus?

 

Att köpa ett hus bör vara en av de viktigaste händelserna i ditt liv. Om du själv inte har en djupare kunskap om hus kan det vara värt att anställa en oberoende inspektör för att göra en överföringsinspektion. Genom att anställa en utbildad, testad och SBR-anknuten inspektör som inspekterar ditt hus före köpet uppfyller du som köpare också delar av din lagstadgade inspektionsskyldighet.

Att göra en grundlig inspektion av byggnaden innan en försäljning är en säkerhet både för dig som säljer och för dig som köper. Fel som upptäcks efter husförsäljningen kan få långsiktiga konsekvenser för båda parter och vara kostsamma. En överföringskontroll kan beställas av antingen du som köpare av ett hem eller av dig som säljer ett hem. 

Överlåtelsebesiktning tak
Besiktning hus
20200321_114534 - Copy

Vad är en överföringskontroll?
En överföringskontroll är en grundlig och noggrann konstruktionsteknisk undersökning av en byggnad och marken i närheten av huset som har teknisk betydelse för byggnaden. Kontrollen görs för att klargöra fastighetens fysiska skick i samband med försäljningen (en överföring av fastigheten).

 

Varför ska ett hus inspekteras?
Att få information om byggnadens tekniska skick är i första hand ett sätt för köparen att se till att han är nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade inspektionsskyldigheten som köparen har enligt landskoden, kapitel 4, avsnitt 19.
Överföringsinspektionen minskar således risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Boka din besiktning med CAC idag för en tryggare husaffär

Boka din besiktning med CAC idag
för en tryggare husaffär

Fyll i formuläret nedan eller ring CAC för råd och bokning inför ditt husköp på 073 – 80 60 330

Godkänd SBR-inspektör
Tjänsten kommer att lanseras i november 2020, inget aktivt tillstånd nu.

Säkert husavtal med noggrann SBR-inspektion

Gratis avbokning och ombokning upp till 48 timmar innan

Kundutlåtanden

Daniel Karlsson

Vi anlitar CAC och har varit nöjda med samarbetet. Vill ni ha en pålitlig och noggrann ingenjör kan jag rekommendera Carl på CAC”

Daniel Karlsson, teknisk förvaltare på Kungsleden AB

Kungsleden

CAC´s youtube-kanal

Hur görs inspektionen? 

En överföringskontroll utförs av en godkänd inspektör. Till att börja med går inspektören igenom dokumenten om fastigheten som fastighetsägaren lämnar in och de dokument som inspektören anser vara relevanta och kompletterande frågor ställs till säljaren.

 

En okulärinspektion utförs sedan  enligt SBR-modellen , vilket innebär att inspektören undersöker alla synliga ytor som finns tillgängliga. Undersökningen omfattar alla byggnadens rum, förvaring, källare, vind, balkong, garage och tak. Fasader och mark runt huset kontrolleras också.

 

Inspektören håller alltid noggranna anteckningar om sina observationer. Den avgörande faktorn för denna inspektion är det visuella intrycket. Detta innebär att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingripanden görs i byggnaden.

Inspektören bedömer också om det finns en betydande risk att fastigheten har betydande brister som inte uppstod under okulärinspektionen och eventuella risker beskrivs tydligt i en  riskanalys .

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå
en sk. FTU – Fortsatt Teknisk Utredning, avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Besiktningsman
Besiktning torpargrund
Besiktning hus

Varför är det viktigt att inspektören är ansluten till SBR?
När du anställer en inspektör vill du veta att han har rätt utbildning och försäkring för att inspektera ditt hus. Att anställa en inspektör som är utbildad, testad och godkänd av SBR är lika uppenbart som att välja en rörmokare som är medlem i Safe Water eller en kakel som är godkänd att utfärda certifikat för våtrum under Building Keramics Council.

Branschorganisationerna inom byggbranschen har framkommit som en reaktion både från branschen själv, försäkringsbolagen och inte minst dina kunder som har begärt att det finns ett bra sätt att hitta företag som är av hög kvalitet och en kompetens som kan lita på . 

Att vara inspektör via SBR är ett bevis på att inspektören har rätt konstruktionsteknisk kompetens och är ansluten till de nät där fortbildning fortlöpande sker på nya problem som uppstår i hus.

Det räcker inte för inspektören att hävda att företaget har gjort många inspektioner eller har många andra utbildningar inom byggbranschen, detta ersätter inte ett fullständigt medlemskap i SBR.

Vad betyder en godkänd inspektör SBR?

Det är ett stort ansvar som ligger på inspektören. SBR: s utbildningskrav är väl anpassade för uppdrag som överföringsinspektioner.

Eftersom inspektören också är medlem i SBR: s grupp för överföringsinspektion får han veta om olika händelser och erfarenheter som har inträffat när det gäller överföringskontroll. Inspektören har också ett nätverk av specialister att vända sig till i svåra fall.

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydliga former som används av SBR: s inspektörer garanterar kvaliteten på revisioner och uttalanden.

Varannan år deltar SBRs inspektörer i ett tvådagarseminarium för erfarenhetsutbyte.

 

SBR: s inspektörer har också en specialanpassad ansvarsförsäkring för överföringsinspektioner .

Besiktning kök
Besiktning tak

Vad omfattas inte av inspektionen?

Mark som inte har en omedelbar anslutning till byggnaderna på en fastighet ingår inte i inspektionen. Anläggningar som el, värme, vatten, sanitet, apparater, ventilation, skorsten eller öppen spis ingår inte heller. Dessutom ingår inte undersökningar som kräver ingripande i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och intern inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår. 

Om inspektören ser något som ser uppenbarligen farligt eller felaktigt skrivs naturligtvis en kommentar om detta, men observera att detta inte uttryckligen ingår i inspektionen och att flera av ovanstående områden kräver särskild kunskap om experter inom varje område, t.ex. skorstensfejer, elektriker eller VVS-tekniker.

Vem kan utföra en överföringsinspektion? 
Lagen ställer inga krav på hur en överföringskontroll ska genomföras eller inspektörens yrkeskompetens. Därför finns det många som utför husinspektioner utan att ha godkänts av SBR och utan att ha den dokumenterade utbildningen som krävs för ett sådant godkännande.
Om du vill vara säker på att inspektionen utförs av en SBR-godkänd inspektör måste den ha titeln ”SBR-inspektör”. Detta innebär att inspektionen utförs i enlighet med en inspektionsmall som upprättats av SBR.
För att godkännas av SBR måste inspektören också vara civilingenjör eller motsvarande och ha genomgått SBRs specialutbildning för inspektionsarbete. 

 

Vad händer om huset inte uppfyller förväntningarna?

När köparen får inspektionsrapporten kan köparen besluta att antingen köpa huset på de villkor som säljaren kräver, avstå från köpet, be om att få en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en sänkning av priset eller be om att genomföra en djupgående utredning.

Slutligen bör du få fem bra tips från CAC direkt från hjärtat, till er som läser detta. Glöm inte följande:

 

  1. Se till att inspektören är en godkänd inspektör av SBR. Detta måste tydligt anges.
  2. Innan du skriver ett inspektionsavtal, fråga vad som ingår i inspektionen och vad som inte ingår. Det är viktigt att du vet vad som ingår i din särskilda inspektion. Som köpare bör du, särskilt om det är ett äldre hus, ha extra kontroll över husets elektriska system och eldstäder. Förutom din handover-inspektion kan det därför vara en bra idé att anställa en skorstenssugare för att testa skorstenen och låta en kvalificerad elektriker kontrollera om elen är professionellt installerad och underhållen.
  3. Kontrollen bör i allmänhet göras innan du tecknar kontraktet. Om det inte finns någon tid måste du se till att det finns en klausul i avtalet som godkänner att inspektionen görs efteråt – så att du har rätt att avbryta köpet i händelse av invändningar.
  4. I CACs kunskapsbank finns en checklista över saker som är bra att kontrollera under en husresa eller fråga mäklaren om. Kontrolllistan hittar du här .
  5. Du har mycket nytta av att gå med inspektören vid själva inspektionen. Du lär känna ditt framtida hem och kan notera dess styrkor och svagheter. Lägg märke till vad som undersöks extra noggrant och du får en god inblick i vad du själv kommer att hålla reda på i framtiden. Inspektionen finns tillgänglig för dig som kund. Ta därför chansen att ställa många frågor så att du alltid förstår vad som undersöks och varför det är viktigt för ditt specifika hem.
  6.  

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill boka din nästa transferinspektion.

CAC är här för dig för
att hjälpa dig göra ett säkert
hemköp och ge dig goda råd.

073 – 80 60 330

Och du, missa inte CACs  YouTube-kanal !
Det finns gott om bra tips och videor innan du köper ett hus. 

Carl Andersson

Carl Andersson

Av SBR* godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Notering: Behörighet ej aktiv ännu.